Nájsť optimálne riešenie obchádzkových trás počas rekonštrukcie „panelky“ nebude ľahké

Nájsť optimálne riešenie obchádzkových trás počas rekonštrukcie „panelky“ nebude ľahké

K téme riešenia obchádzkových trás počas rekonštrukcie štátnej cesty I/9 sa na podnet primátora mesta Trenčín stretli zástupcovia všetkých dotknutých strán na Okresnom úrade v Trenčíne.

Cieľom bude nájsť optimálne riešenie, ktoré by pomohlo odľahčiť dopravu v krajskom meste. „Trenčianska župa niektoré obchádzkové trasy, cesty II. a III. triedy, plánuje rekonštruovať z vlastných aj európskych zdrojov. Preto bude dôležité správne nastaviť harmonogram prác,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a zdôraznil, že dôležitá bude aj komunikácia s Ministerstvom dopravy SR, pretože obchádzkové trasy s veľkou pravdepodobnosťou povedú aj mimo územia Trenčianskeho kraja. Trenčianska župa opätovne ponúkla ako obchádzkové trasy aj niektoré úseky ciest II. a III. triedy. V aktuálnom roku však plánuje pokračovať v rekonštrukciách vybraných úsekov ciest II. triedy z európskych aj vlastných zdrojov, ide napríklad o cestu II/516 smerom z Machnáča na Motešice, cestu II/517 z Domaniže smerom do Prečína a následne do Považskej Bystrice či úsek cesty II/574 cez Valaskú Belú, kde bude zrekonštruovaný problémový most a spevnená cesta. Predpokladáme, že na ďalšom stretnutí bude zhotoviteľom odprezentovaný harmonogram stavebných prác a s ním súvisiaci návrh obchádzkových trás a prenosného dopravného značenia nevyhnutný pre ďalší proces konaní. Stretnutia budú pokračovať aj ďalej, aby sa podarilo všetky kroky zosúladiť. „Pevne verím, že štát, zastúpený Slovenskou správou ciest, ktorému táto cesta patrí, bude úspešný v tendri vo verejnom obstarávaní a že sa konečne s touto rekonštrukciou cesty I/9 tento rok začne,“ dodal župan.

Fotogaléria

12 fotografií