Novinkou aj meteostanice

V Správe ciest TSK došlo v tomto roku k organizačným zmenám – medzi nimi aj centrálne riadenie organizácie. Má viesť k zefektívneniu činnosti, zlepšeniu údržby ciest, a teda k celkovému zvýšeniu bezpečnosti cestných komunikácií v správe TSK. V rámci TSK je zriadených 10 dispečerských stanovísk a správ údržby, odkiaľ sa vykonáva priama údržba ciest. Jedenáste pracovisko je centrálne, ktoré koordinuje činnosti jednotlivých stredísk. Údržbové práce v Trenčianskom kraji koordinuje 55 dispečerov.

Novinkou v procese údržby ciest v Trenčianskom kraji je 20 meteostaníc nainštalovaných v rámci celého regiónu. „Ich význam spočíva v tom, že službukonajúci dispečer má kontinuálne prehľad, aké sú teplota vozovky a vlhkosť vzduchu v kritických oblastiach. Na základe toho vie vypočítať rosný bod, následne zareagovať a vyslať službukonajúci personál na včasný zásah," upresnil Miroslav Benka, poverený riadením SC TSK.