O dopravnom prepojení so Zlínskym krajom

Pracovné rokovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja a Rady Zlínskeho kraja bolo pokračovaním tém z tohtoročného aprílového stretnutia v Zlíne. Viac ako dvadsať zástupcov z oboch krajov si vzájomne odovzdalo informácie v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predseda TSK Jaroslav Baška a hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák sa zhodli na spolupráci v oblasti dopravy, školstva, regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu.

Jednou z hlavných dopravných tém bolo predovšetkým dobudovanie rýchlostných ciest R6 na Slovenku a R49 v Čechách. Predseda TSK Jaroslav Baška prevzal gesciu nad rýchlostnou cestou R6. „Musím konštatovať, že Slovenská republika je už trošku ďalej v budovaní R6. V súčasnosti sa robí štúdia realizovateľnosti na tento vybratý variant, ktorá skončí v apríli 2015 a potom už nebude brániť nič začatiu výstavby prvej časti Púchov – Mestečko a následne Mestečko - štátna hranica s ČR. V Zlínskom kraji zatiaľ neprešla dopadová štúdia na životné prostredie", uviedol trenčiansky župan.

Dopravnou témou bolo aj obmedzenie prejazdu vozidiel nad 7,5 T na hraničných prechodoch I/57 H. Srnie - Brumov-Bylnice a I/54 M.Lieskové - Kvetná-Stráni. Obe cesty sú vo vlastníctve a v správe Slovenskej správy ciest Bratislava, ktorá na základe skúšok merania zaťaženosti mostných objektov (na ceste I/54 je 9 mostov, na ceste I/57 10 mostov) rozhodla o obmedzení prejazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 7,5 t.

Trenčiansky samosprávny kraj v tejto súvislosti požiada Ministerstvo dopravy SR a Slovenskú správu ciest, aby sa v najbližších rokoch vyčlenili finančné prostriedky na opravu mostných objektov na cestách 1. triedy, ktoré sú dôležitou cestou infraštruktúrou spájajúcou oba kraje.