Opravili dva úseky aj dva mosty vyťaženej cesty

Opravili dva úseky aj dva mosty vyťaženej cesty

V rámci dvoch etáp rekonštrukcie cesty II/581 z Nového Mesta nad Váhom na Myjavu zhotoviteľ úspešne zrealizoval aj opravu dvoch mostných objektov či sanáciu zárubných múrov pri železničnom nadjazde v Starej Turej.

Spoločnosť COLAS Slovakia a.s. pracovala od jari uplynulého roku súbežne na dvoch etapách rekonštrukcie dôležitej spojnice medzi Považím a Myjavskými kopanicami. Štvrtá etapa opráv cesty začínala za kruhovým objazdom za Novým Mestom nad Váhom a končila na úrovni križovatky do Bziniec pod Javorinou.  „V určitých úsekoch sme menili podložie aj konštrukčné vrstvy, zabudovali sme tu viac ako 19-tisíc ton štrkodrviny a 2,5-tisíc ton mechanicky spevneného kameniva. Položili sme viac ako 8-tisíc ton asfaltovej zmesi, osadili vyše 4 km odvodňovacieho žľabu a 1 500 metrov zvodidiel,“ vysvetlil za zhotoviteľa Roman Vlachynský. V rámci tejto etapy spoločnosť rekonštruovala aj mosty v iných úsekoch cesty II/581 -  v Rudníku a Starej Turej.   Úsek cesty II/581 od križovatky s Lubinou až po koniec Starej Turej v dĺžke viac ako 4 km bol modernizovaný v rámci šiestej  etapy. Tu bolo potrebné sanovať 11 priepustov aj zárubné múry v Starej Turej. Zhotoviteľ tiež vydláždil priekopy v dĺžke viac ako 3,7 km, osadil nové cestné obrubníky a zvodidlá.

Rekonštrukcia oboch spomínaných etáp vyťaženej komunikácie stála viac ako 9,47 milióna eur. Sú to veľké finančné prostriedky, bez pomoci z eurofondov by sme takúto rozsiahlu modernizáciu zrealizovali len ťažko. Myslím, že cesta dnes spĺňa parametre nie II., ale I. triedy a dúfam, že bude cestujúcej verejnosti slúžiť niekoľko desiatok rokov. Pribudlo veľa nových bezpečnostných prvkov, má lepšie jazdné vlastnosti a je dôležitou spojkou medzi Považím a Kopaničiarskym regiónom,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.  

Fotogaléria

3 fotografie