Plán opráv ciest 2024

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 203/2023 zo dňa 11.12.2023.