Pokračujú práce na najnáročnejšej etape cesty z Veľkých Uheriec do Skýcova

Pokračujú práce na najnáročnejšej etape cesty z Veľkých Uheriec do Skýcova

Cesta II/511 z Veľkých Uheriec do Skýcova roky patrila medzi najhoršie cesty II. triedy v Trenčianskom kraji. To už ale nie je pravda. Župe sa podarilo získať financie z eurofondov hneď na 3 etapy tejto cesty, ktorá podstupuje rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu.

„Počas kontrolného dňa na tejto ceste sme si prešli všetky 3 etapy. Prvá, ktorá začína na križovatke s cestou I. triedy smerom z Partizánskeho až na koniec Veľkých Uheriec je stavebne dokončená. Úsek v dĺžke 3,4 km si vyžiadal investíciu v hodnote 1,7 mil. eur. Rovnako je už stavebne dokončená aj 4. etapa tejto cesty – úsek v dĺžke 3 km, ktorého modernizácia stála 2,3 mil. eur,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť EUROVIA SK tak aktuálne naplno pracuje na etape č. 3, ktorá je nielen technologicky, ale aj finančne najnáročnejšou časťou tejto cesty. „Momentálne sme vo fáze, kde máme z 3 km železobetónových dosiek zrealizovaných 2,1 km, zvyšok by sme chceli stihnúť do konca roka. Začali sme tiež s realizáciou konštrukcií komunikácií, je predpoklad, že do polovice novembra budú hotové zhruba 3 km komunikácií už v asfaltových vrstvách a dôjde tiež k montáži zvodidiel a bezpečnostných zariadení,“ informoval hlavný stavbyvedúci Peter Varga.

Zhotoviteľ má na práce na tomto úseku cesty 300 dní. Nakoľko sa blíži zimné obdobie, počíta s ich prerušením. Pokračovať by mal začiatkom roka, kedy bude dorábať konštrukcie a asfalty na železobetónových doskách, ktoré budú zrealizované ešte v tomto roku. „Pevne verím, že niekedy v apríli alebo máji budúceho roka sa táto stavba dokončí a odovzdá,“ povedal trenčiansky župan. Rekonštrukcia 5 km úseku cesty bude stáť 12 mil. eur s DPH, z toho takmer 8 mil. eur župa získala z eurofondov, na dofinancovanie použije úverové zdroje.

Fotogaléria

9 fotografií