Pozor! Časť „Panelky“ pri Trenčíne predčasne uzavreli

Pozor! Časť „Panelky“ pri Trenčíne predčasne uzavreli

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že Slovenská správa ciest predčasne uzavrela štátnu cestu I/9 v časti Chocholná-Velčice – Mníchova Lehota. Dôvodom bol zlý technický stav jedného z mostov.

K uzávere malo dôjsť 1. mája, no vzhľadom na technické príčiny sa tak udialo už 19. apríla vo večerných hodinách. „Zhotoviteľ pokračoval v odkrývaní vrchných častí mosta 201 na ceste I/9, počas ktorého narazil na predpínacie káble, ktoré sa jednoznačne preukázali ako nefunkčné a pri prejazde ťažšej techniky došlo k ich pretrhnutiu. Ako investor sme  pristúpili k okamžitému riešeniu – uzavretiu mosta pre osobnú aj nákladnú dopravu v celej šírke,“ vysvetlil za správcu komunikácie Ivan Brečka, riaditeľ IVSC SSC Žilina. „Momentálne čakáme na stanovisko projektanta, ktoré je pre nás záväzné. V priebehu budúceho týždňa sa začne vykonávať statické posúdenie technického stavu,“ doplnil. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť SMS, a. s., však dodal, že práce boli zastavené len na dotknutom moste, s rekonštrukciou cesty I/9 Chocholná – Mníchova Lehota pokračujú ďalej.

Keďže ide o cestu medzinárodného významu, vodičov čakajú obchádzky a obrniť sa musia aj trpezlivosťou a ohľaduplnosťou, predovšetkým v dopravných špičkách. „Obchádzkové trasy už boli v príprave, ale v súčasnosti ešte nie sú všetky označené príslušným dopravným značením. Chrbticová obchádzková trasa je už označená, ďalšie dve budú dokončené v priebehu budúceho týždňa,“ informoval Stanislav Stehel, zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Trenčín. Polícia tiež upozorňuje vodičov, aby si svoju cestu Trenčianskym krajom plánovali s časovou rezervou a pokiaľ je to možné, využili najmä cesty inými okresmi a krajmi.

Obchádzkové trasy pre tranzit sú po cestách II/574 smer Ilava - Nováky, I/64 smer Nitra - Bánovce nad Bebravou, II/507 smer Nové Mesto nad Váhom - Beckov - Trenčianske Stankovce a I/61a Nový most - II/507 - Trenčianska Turná.

Fotogaléria

7 fotografií