Práce na moste v Ilave pokračujú

Práce na moste v Ilave pokračujú

Nový most v dĺžke takmer 50 m bude zhotoviteľ skladať na brehu Vážskeho kanála. Prvé časti oceľovej konštrukcie sú už v Ilave.  Ďalšia časť bude dovezená v druhej polovici júla.

„Rekonštrukcia mosta cez Vážsky kanál v Ilave je v štádiu rozpracovanosti. Dodávateľ diela zadal v rámci subdodávky výrobu oceľovej konštrukcie, ktorá je na stavbu dovážaná priebežne. Oceľová konštrukcia bude kompletovaná na brehu Vážskeho kanála, kde sa budú realizovať prípravné práce pre odstránenie starej oceľovej konštrukcie a osadenie vyrobenej novej konštrukcie,“ povedal riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš. Nový most bude rozšírený na šírku 16 m, na ľavej strane mosta v smere z Ilavy bude umiestnený chodník pre peších v šírke 2 metre a na pravej strane bude 2,75 metra široký cyklochodník.

V súčasnosti dodávateľ v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou a. s. pripravuje prekládku nízkonapäťového vedenia na dočasnú konštrukciu vedľa mosta. Po realizácii prekládky vlastníkom nízkonapäťového vedenia budú pokračovať demolačné práce na odstránení starého mosta a rozšírení a spevnení opornej konštrukcie pre osadenie novej oceľovej konštrukcie.

Fotogaléria

15 fotografií