Rýchlostná cesta R6 je pre región dôležitá!

Rýchlostná cesta R6 je pre región dôležitá!

„Ide o významné a strategické prepojenie Slovenskej a Českej republiky“, uviedol v pléne Národnej rady Slovenskej republiky trenčiansky župan Jaroslav Baška. Dôvodom jeho interpelácie bolo späťvzatie zámeru Národnej diaľničnej spoločnosti na posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie týkajúceho sa výstavby a prevádzky Rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov, ktorému Ministerstvo životného prostredia SR vyhovelo.

Pracovný projekt rýchlostnej cesty R6 existuje už 20 rokov a Územný plán Trenčianskeho samosprávneho kraja počíta s jej výstavbou. Na základe týchto skutočností sa župan od ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky dožaduje odpovede na otázky týkajúce sa komunikácie podstatnej nielen pre rozvoj trhovej a logistickej spolupráce oboch krajín. „Po viac ako dvoch rokoch od doručenia zámeru o posúdenie bola na Ministerstvo životného prostredia SR doručená žiadosť o jeho späťvzatie od NDS. Vzhľadom na dôležitosť tejto komunikácie žiadam informácie o konkrétnych skutočnostiach späťvzatia zámeru, o aktuálnej priorite cesty R6 i časovom harmonograme jej prípravy a výstavby,“ povedal predseda TSK.

Fotogaléria

5 fotografií