Vďaka cezhraničnému projektu bolo vynovených viac ako 7,6 km cesty na oboch stranách hranice

Vďaka cezhraničnému projektu bolo vynovených viac ako 7,6 km cesty na oboch stranách hranice

Zlepšiť dopravnú dostupnosť Bošáckej doliny sa podarilo v rámci rovnomenného projektu, ktorý bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020. Na slovenskej strane bola zrekonštruovaná cesta III/1223 spájajúca obec Zemianske Podhradie so slovensko-českou hranicou. U našich susedov prešiel rekonštrukciou úsek od štátnej hranice so Slovenskom po križovatku s cestou III/4984.

Projekt slávnostne ukončili symbolickým prestrihnutím pásky na hraničnom priechode v Novej Bošáci. „My sme tú slovenskú časť otvorili ešte minulý rok, je to úsek, ktorý má takmer 4,1 km a vo finančnom vyjadrení je to viac ako 1 milión eur. Som rád, že zhotoviteľ, ktorým bola spoločnosť EUROVIA SK, to dokázal urobiť za 46 dní od odovzdania staveniska, vďaka čomu boli aj obmedzenia počas rekonštrukcie len minimálne,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Na našej strane máme 3,5 km opraveného úseku krajskej komunikácie, ktorá bude slúžiť všetkým, čo sa chcú stretnúť medzi krajmi. Tým, že je nová, je bezpečnejšia a širšia,“ povedal hejtman Zlínskeho kraja Radim Holiš a vyzdvihol dobrú spoluprácu s Trenčianskym krajom. Na slovenskej strane hranice bola zhotoviteľom spoločnosť EUROVIA SK, a.s., na českej STRABAG, a.s.. „Na tomto úseku sa realizovala výmena obrusnej vrstvy vo výmere asi 25 tis. m2, ďalej nové bezpečnostné prvky, boli vymenené cestné zvodidlá v dĺžke 1,1 km, zábradlia, kompletne sme obnovili vodorovné aj zvislé dopravné značenie a v Novej Bošáci prešiel rekonštrukciou aj most,“ povedal Peter Vanek, vedúci závodu Nitra spoločnosti EUROVIA SK.

Z novej cesty sa tešia na oboch stranách hranice. „Cesta je prínosom pre celý región, preto aj obyvatelia našej obce jej rekonštrukciu vnímali veľmi pozitívne. Bola náročná, ale trvala krátko, s veľkou trpezlivosťou a pochopením sme to prebehli a výsledok sa dostavil,“ zhodnotil starosta obce Nová Bošáca Ján Žucha. „Konečne sme sa dočkali toho, že sa môžeme so Slovákmi stretávať na peknej ceste,“ doplnil kolegu starosta obce Březová Josef Trecha.

Vedúcim partnerom projektu bol Trenčiansky samosprávny kraj, hlavným cezhraničným partnerom Ředitelství silnic Zlínskeho kraje. Realizácia projektu na českej strane hranice stála viac ako 1,1 mil. eur. Všetky zrealizované úpravy cesty by mali prispieť nielen k lepšej dostupnosti atraktívnych lokalít v prihraničnom regióne, ale aj k väčšej bezpečnosti motoristov.

Fotogaléria

14 fotografií

Súvisiace video