Veľké jarné upratovanie ciest postupne začína

Veľké jarné upratovanie ciest postupne začína

Krajskí cestári sa už čoskoro „prepnú“ z režimu zimnej údržby ciest na letnú. Ak je počasie priaznivé, zbavujú úseky cestných komunikácií a priľahlé okolie od odpadkov a nánosov zo zimných posypov.

O vyše 1480 km ciest II. a III. triedy a 641 mostov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa starajú zamestnanci 11-tich cestmajsterstiev Správy ciest TSK. Cestmajsterstvo Partizánske zabezpečuje počas zimnej údržby zjazdnosť ciest v dĺžke 146,5 km v rámci 4 okruhov. Ak cestári po ústupe zimy usúdia, že komunikácie už nebude treba viac posýpať a soliť, začnú s ich upratovaním. „Pracujeme okrem iného aj na čistení a údržbe bezpečnostných prvkov. Jedným z dôvodov je, aby soľ zo zimnej údržby nerozožierala zvodidlá a kovové prvky, aby nekorodovali a dlhšie vydržali. Druhým je to, aby bezpečnostné prvky boli lepšie viditeľné z diaľky,“ vysvetlil František Staňo, cestmajster strediska Partizánske. Ako takéto čistenie prebieha, sa dozviete z priloženého videa.

Ak na cestách stretnete mužov v oranžovom, buďte, prosím, ohľaduplní, dbajú aj o váš komfort a bezpečnosť.