Výstavba nového mosta v Ilave sa blíži do finále

Výstavba nového mosta v Ilave sa blíži do finále

Počas ranných hodín v piatok 26.05.2024 premiestnil žeriav základy nového ilavského mosta na miesto pôvodného, vedúceho ponad Vážsky kanál. Plne v prevádzke by most, nazývaný miestnymi Malé Apollo, mohol byť už koncom leta.

Základy mosta, tzv. mostovku, kompletizoval zhotoviteľ v areáli Správy ciest TSK Ilava na pravom brehu Vážskeho kanála. Pripravený oceľový kolos presúval žeriav so 72-metrovým ramenom. „Žeriav sme začali skladať v pondelok, priviezlo ho sem 43 kamiónov a montoval sa pomocou menšieho žeriavu.  Oceľová konštrukcia má v tejto chvíli 132 ton, ide o rám vystužený oblúkom,“ vysvetlil projektant Ján Roman. Po položení konštrukcie na ložiská budú zabezpečené kontrolné merania, po nich zhotoviteľ začne realizáciu železobetónovej dosky, prefabrikátov, pribudnú zvodidlá, zábradlia a upraví sa niveleta prístupových ciest. Most bude oproti pôvodnému širší, po stranách pribudne chodník pre chodcov aj cyklistov. „Ide o projekt predbežne za 3 milióny eur s DPH, celú výstavbu zatiaľ financuje Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu a z úverových zdrojov Rozvojovej banky Rady Európy. Požiadali sme o financie z Programu Slovensko, ak bude projekt schválený, 92-percent nákladov by mohlo byť uhradených z eurofondov. Most by mal byť odovzdaný do užívania verejnosti koncom leta. Teším sa, že po peripetiách s financovaním, výstavbou aj verejným obstarávaním, ktoré nám proces predĺžilo, sa obyvatelia Ilavy konečne dočkajú a most bude zaradený do užívania,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Most ponad derivačný kanál je jednou z dvoch prístupových ciest do mestskej časti Sihoť, ktorú obýva približne 1200 obyvateľov Ilavy. „Tešíme sa, že po 5 rokoch čakania ideme do finále a myslím si, že most vyrieši aj zahusťovanie dopravnej situácie v meste. V Ilave ho ľudia familiárne nazývajú Malé Apollo,“ doplnil primátor mesta Viktor Wiedermann.

Fotogaléria

5 fotografií

Súvisiace video