Župa začne výstavbu mosta v Ilave z vlastných zdrojov

Župa začne výstavbu mosta v Ilave z vlastných zdrojov

Napriek zdĺhavým procesom verejného obstarávania a následnom odobratí dotácie určenej na sanáciu starého a výstavbu nového mosta cez Vážsky kanál v Ilave sa Ilavčania predsa len dočkajú. Župa začne výstavbu dôležitého mosta z vlastného rozpočtu.

Je to takmer štyri roky, kedy bol na základe nevyhovujúceho technického stavu uzatvorený most cez Vážsky kanál v Ilave. Aj keď boli procesy, súvisiace s jeho rekonštrukciou, naštartované okamžite, viaceré okolnosti, v rámci procesu verejného obstarávania, spôsobili, že nebolo možné začať so samotnou výstavbou. Už onedlho však v okolí mosta začnú prípravné realizačné práce. Správa ciest TSK 6. októbra 2022 podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom, ktorý bude tento projekt realizovať. „V priebehu novembra, podľa vyjadrenia dotknutých orgánov, dôjde k prevzatiu staveniska, následne k jeho oploteniu a začiatku demontážnych prác. V decembri a januári je plánovaná preložka sietí, vzhľadom na nadchádzajúce zimné obdobie a technologické postupy začneme s demontážou starého mosta v I. štvrťroku budúceho roka. Hneď ako klimatické podmienky dovolia, dôjde k spevneniu brehových opôr a realizácii pilotáže. Tieto práce by mali trvať približne do mája. V júni by mala prebehnúť montáž oceľovej konštrukcie, betonáž ostatných betónových prvkov a následná kompletizácia mostovej konštrukcie,“ povedal za zhotoviteľa, spoločnosť MBM Group, Marián Brontvaj. Podľa zmluvy by mal zhotoviteľ práce stihnúť za 400 kalendárnych dní.

Samotný most bude jednopólový zo železo-betónovej konštrukcie v celkovej dĺžke premostenia 48,8 m. „Most bude rozšírený na šírku 16 m, na ľavej strane mosta v smere z Ilavy bude umiestnený chodník pre peších v šírke 2 metre a na pravej strane bude 2,75 metra široký cyklochodník,“ vysvetlil riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš. „Predpokladaná hodnota zákazky v druhom obstarávaní bola približne 4,3 mil. eur s DPH, podarilo sa to vysúťažiť v hodnote o 1,6 mil. eur menej, teda za 2,75 mil. eur s DPH,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Dodal, že s ohľadom na vývoj cien stavebných materiálov na trhu od podávania týchto ponúk ešte očakáva od zhotoviteľa požiadavku na navýšenie cien materiálov, avšak tá musí byť riadne zdokladovaná podľa platných nariadení ÚVO a ministerstva dopravy. „Financie, ktoré sme mali na výstavbu tohto mosta schválené predchádzajúcou vládou nám ministerstvo financií tento rok vzalo. My sme podali správnu žalobu a zároveň budeme opätovne žiadať o pridelenie dotácie na výstavbu tohto mosta. Napriek tomu, že sme dotáciu museli vrátiť, našli sme financie v rozpočte župy, vo výške 100 tis. eur, na začatie tejto výstavby,“ vysvetlil župan a požiadal obyvateľov Ilavy a okolia o trpezlivosť počas trvania stavebných prác.

Fotogaléria

5 fotografií

Súvisiace video