Rekonštrukcia cesty II/517 pokračuje 5. a 6. etapou

Rekonštrukcia cesty II/517 pokračuje 5. a 6. etapou

Cestujúca verejnosť sa môže tešiť na takmer 5 km dlhý zmodernizovaný úsek cesty, ten začína na konci obce Prečín a končí v obci Domaniža. Stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je EUROVIA SK, a. s., odovzdal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Po úspešnom ukončení I. etapy rekonštrukcie cesty II/517 vrátane modernizácie Orlovského mosta, pokračuje Trenčianska župa v modernizácii cesty ďalšími dvoma etapami. „Na rekonštrukciu tohto úseku využijeme finančné prostriedky z európskych fondov v rámci IROP. Vysúťažená suma je viac ako 3,7 mil. eur. Stavebné práce by mali trvať 145 dní v závislosti od dĺžky zimného obdobia. Prosím obyvateľov obce a všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť počas rekonštrukcie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Oceňujem, že sa Trenčiansky samosprávny kraj pustil do komplexnej modernizácie. V miestach s nevyhovujúcim podložím a podkladovými vrstvami sa vozovka v celej hrúbke vybúra a zrealizuje sa nová, vrátane konštrukcie. Na ostatných úsekoch prebehne výmena obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s odfrézovaním existujúcich vrstiev. Na tomto úseku je taktiež 6 mostov a 6 priepustov, ktoré tiež prejdú modernizáciou,“ povedal za zhotoviteľa Miloš Farkaš.

V rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej komunikácie dôjde k výmene existujúcich a osadeniu nových bezpečnostných prvkov, napr. zvodidiel. V miestach priechodu pre chodcov pribudne LED osvetlenie s napájaním na fotovoltický panel so snímačom prítomnosti chodcov. Zároveň na oboch stranách priechodu sa vyznačia opticko-akustické brzdy. V križovatke na obec Počarová zhotoviteľ vybuduje nový autobusový záliv. „Som rád, že Trenčianska župa zabojovala o to, aby sa táto cesta zrekonštruovala. Čakali sme najmä pomoc od štátu, keďže pri stavbe diaľnice cez obec prechádzala nákladná doprava. Verím, že rekonštrukcia sa úspešne podarí, a ľudia tak budú môcť jazdiť po modernej a bezpečnej ceste,“ povedal starosta obce Domaniža a poslanec Zastupiteľstva TSK František Matušík.

Fotogaléria

10 fotografií

Súvisiace video