Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja

Hlavným predmetom činnosti SC TSK je:

 • správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený
 • správa a údržba cestného príslušenstva,
 • investičná činnosť na cestách a mostoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bola zriadená k 1.1.2004 ako rozpočtová organizácia, uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003
  Od 1.1.2007 bola zmenená forma hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

  Správa ciest TSK využíva na výkon prevádzky a údržby ciest nasledovné cestmajsterstvá:

  • Cestmajsterstvo Trenčín
  • Cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom
  • Cestmajsterstvo Myjava
  • Cestmajsterstvo Prievidza
  • Cestmajsterstvo Partizánske
  • Cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
  • Cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
  • Cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
  • Cestmajsterstvo Považská Bystrica
  • Cestmajsterstvo Ilava
  • Cestmajsterstvo Púchov

   

  sctsk cestmajsterstva

   

  SC TSK zabezpečuje prostredníctvom svojich cestmajsterstiev opravy a údržbu 1 479,696 km ciest II. a III. tried. Z toho je 347,011 km ciest II. tried a 1 132,685 km ciest III. tried.