Dodatok č. 1 k zmluve 1/4/2024

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 1/4/2024
Rok:2024
Predmet:Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:MM Prog, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia:07.05.2024
Dátum zverejnenia:05.06.2024
Dátum účinnosti:06.06.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/06_2024/1-4-2024 Dodatok č. 1.pdf PDF 3,87 MB