Dodatok č. 1 k zmluve 100/4/2022

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 100/4/2022
Rok:2023
Predmet:Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Dátum uzatvorenia:25.07.2023
Dátum zverejnenia:26.07.2023
Dátum účinnosti:27.7.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2023/100-4-2022 Dodatok č. 1.pdf PDF 2,96 MB