Dodatok č. 1 k zmluve 17/4/2023

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 17/4/2023
Rok:2024
Predmet:Stavebný dozor - Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Juno s.r.o., Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:26.04.2024
Dátum zverejnenia:27.05.2024
Dátum účinnosti:28.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/17-4-2023 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,6 MB