Dodatok č. 1 k zmluve 32/4/2024

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 32/4/2024
Rok:2024
Predmet:Kúpa majetku TSK v správe SC TSK na základe zámeru priameho predaja majetku TSK č. 01/2024 v správe ciest SC TSK
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:m.a.x.x. s.r.o., Chocholná - Velčice 479, 913, 04 Chocholná - Velčice
Dátum uzatvorenia:06.05.2024
Dátum zverejnenia:06.05.2024
Dátum účinnosti:07.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/32-4-2024 Dodatok č. 1.pdf PDF 1 MB