Dodatok č. 1 k zmluve 37/4/2021

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 37/4/2021
Rok:2021
Predmet:PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste II. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina
Dátum uzatvorenia:29.10.2021
Dátum zverejnenia:14.12.2021
Dátum účinnosti:15.12.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2021/37-4-2021 Dodatok č. 1.pdf PDF 587,04 kB