Dodatok č. 1 k zmluve 39/4/2021

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 39/4/2021
Rok:2021
Predmet:Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácii
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:JMD GROUP, s.r.o. Topoľčianska 4020/35 921 01 Banka
Dátum uzatvorenia:02.12.2021
Dátum zverejnenia:03.12.2021
Dátum účinnosti:04.12.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2021/39-4-2021 Dodatok č. 1.pdf PDF 722,36 kB