Dodatok č. 1 k zmluve 4/4/2024

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 4/4/2024
Rok:2024
Predmet:Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK - II. Etapa
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza
Dátum uzatvorenia:07.05.2024
Dátum zverejnenia:13.05.2024
Dátum účinnosti:14.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/4-4-2024 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,3 MB