Dodatok č. 1 k zmluve 42/4/2024

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 42/4/2024
Rok:2024
Predmet:PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Malastav, s.r.o., Ul. I. Olbrachta 20/912, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:09.05.2024
Dátum zverejnenia:13.05.2024
Dátum účinnosti:14.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/42-4-2024 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,01 MB