Dodatok č. 1 k zmluve 44/4/2022

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 44/4/2022
Rok:2023
Predmet:Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa
1. zmluvná strana: Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:ABC Building, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia:23.8.2023
Dátum zverejnenia:25.08.2023
Dátum účinnosti:26.08.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/08_2023/44-4-2022 Dodatok č. 1.pdf PDF 161,92 kB