Dodatok č. 1 k zmluve 47/4/2023

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 47/4/2023
Rok:2024
Predmet:Asfaltom obalená zmes Aco III.
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Dátum uzatvorenia:07.06.2024
Dátum zverejnenia:07.06.2024
Dátum účinnosti:08.06.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/06_2024/47-4-2023 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,12 MB