Dodatok č. 1 k zmluve 51/4/2022

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 51/4/2022
Rok:2022
Predmet:Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného a iného odpadu, ktoré vznikajú na cestmajsterstvách SC TSK
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor
Dátum uzatvorenia:30.8.2022
Dátum zverejnenia:5.9.2022
Dátum účinnosti:6.9.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/09_2022/51-4-2022 Dodatok č. 1.pdf PDF 249,26 kB