Dodatok č. 1 k zmluve 66/4/2021

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 66/4/2021
Rok:2022
Predmet:Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb) - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina
Dátum uzatvorenia:6.9.2022
Dátum zverejnenia:13.9.2022
Dátum účinnosti:14.9.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/09_2022/66-4-2021 Dodatok č. 1.pdf PDF 269,22 kB