Dodatok č. 1 k zmluve 72/4/2021

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 72/4/2021
Rok:2021
Predmet:Rekončtrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:PVK-THERM spol. s.r.o. Veľký Kolačín 39 018 51 Nová Dubnica
Dátum uzatvorenia:19.11.2021
Dátum zverejnenia:03.12.2021
Dátum účinnosti:04.12.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2021/72-4-2021 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,35 MB