Dodatok č. 1 k zmluve 82/4/2022

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 82/4/2022
Rok:2023
Predmet:Chemický posypový materiál NaCl
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:EUROMAR spol. s r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum uzatvorenia:16.08.2023
Dátum zverejnenia:16.08.2023
Dátum účinnosti:17.08.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/08_2023/82-4-2022 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,19 MB