Dodatok č. 1 k zmluve 83/4/2021

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 83/4/2021
Rok:2021
Predmet:Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:značenie.sk, s.r.o. Východná 40 971 01 Prievidza
Dátum uzatvorenia:08.12.2021
Dátum zverejnenia:08.12.2021
Dátum účinnosti:09.12.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2021/83-4-2021 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,03 MB