Dodatok č. 1 k zmluve 89/4/2020

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve 89/4/2020
Rok:2024
Predmet:Zmluva o odbere elektrickej energie pre cestný teplotný informačný panel
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Pavol Mišura - JAMPA, Valaská Belá, RSŽ - Homôlka, Pod Párovcami 58, 921 01 Piešťany
Dátum uzatvorenia:13.06.2024
Dátum zverejnenia:13.06.2024
Dátum účinnosti:14.06.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/06_2024/89-4-2020 Dodatok č. 1.pdf PDF 1,32 MB