Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/4/2022

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/4/2022
Rok:2022
Predmet:Dodávka elektriny
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:7.6.2022
Dátum zverejnenia:22.7.2022
Dátum účinnosti:23.7.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2022/3-4-2022 Dodatok č. 1.pdf PDF 353,2 kB