Dodatok č. 1 k zmluve č. 62/4/2017

Názov:Dodatok č. 1 k zmluve č. 62/4/2017
Rok:2022
Predmet:Nájomná zmluva - umiestnenie nabíjacej infraštruktúry
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Technické služby Stará Turá, m.p.o. ul. Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá
Dátum uzatvorenia:19.7.2022
Dátum zverejnenia:21.7.2022
Dátum účinnosti:22.7.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2022/Zmluva č. 62-4-2017 Dodatok č. 1.pdf PDF 138,44 kB