Dodatok č. 2 k zmluve 41/4/2023

Názov:Dodatok č. 2 k zmluve 41/4/2023
Rok:2024
Predmet:Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:MM-Prog, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia:09.05.2024
Dátum zverejnenia:13.05.2024
Dátum účinnosti:14.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/41-4-2023 Dodatok č. 2.pdf PDF 1,97 MB