Dodatok č. 2 k zmluve 59/4/2023

Názov:Dodatok č. 2 k zmluve 59/4/2023
Rok:2024
Predmet:Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum uzatvorenia:20.05.2024
Dátum zverejnenia:24.05.2024
Dátum účinnosti:25.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/59-4-2023 Dodatok č. 2.pdf PDF 1,14 MB