Dodatok č. 3 k zmluve č. 47/4/2021

Názov:Dodatok č. 3 k zmluve č. 47/4/2021
Rok:2022
Predmet:Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Dátum uzatvorenia:08.08.2022
Dátum zverejnenia:08.08.2022
Dátum účinnosti:09.08.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/08_2022/47-4-2021 Dodatok č. 3.pdf PDF 840,6 kB