Dodatok č. 4 k zmluve 123/4/2021

Názov:Dodatok č. 4 k zmluve 123/4/2021
Rok:2023
Predmet:Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia:21.08.2023
Dátum zverejnenia:07.09.2023
Dátum účinnosti:08.09.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/09_2023/123-4-2021 Dodatok č. 4.pdf PDF 346,56 kB