Dodatok č. 5 k zmluve č. 115/4/2015

Názov:Dodatok č. 5 k zmluve č. 115/4/2015
Rok:2022
Predmet:Zmluva na údržbu ciest I. tried
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenská správa ciest Miletičova č. 19 826 19 Bratislava
Dátum uzatvorenia:28.9.2022
Dátum zverejnenia:29.9.2022
Dátum účinnosti:30.9.2022
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/09_2022/115-4-2015 Dodatok č. 5.pdf PDF 309,41 kB