Zmluva č. 43/4/2024

Názov:Zmluva č. 43/4/2024
Rok:2024
Predmet:Prevod správy hnuteľného majetku - nožnice stroj. NTE 2000/4
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Dátum uzatvorenia:06.05.2024
Dátum zverejnenia:07.05.2024
Dátum účinnosti:08.05.2024
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2024/43-4-2024.pdf PDF 1,1 MB