Zmluva č. 61/4/2023

Názov:Zmluva č. 61/4/2023
Rok:2023
Predmet:Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky (Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany)
1. zmluvná strana:Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. zmluvná strana:SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:12.07.2023
Dátum zverejnenia:14.07.2023
Dátum účinnosti:15.07.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2023/61-4-2023.pdf PDF 277,36 kB