Mostárom sa podarilo zrenovovať 13 mostov

Fotogaléria

10 fotografií