Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2009

Na XIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, dňa 10. 12. 2008 bol uznesením č. 634/2008 schválený Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009 vo výške 115 000 tis. Sk (3 817 300,67 )

Plán opráv  ciest II. a III. triedy TSK na rok 2009 (DOC RTF, 114 KB)

Plán opráv  ciest II. a III. triedy na rok 2009 - Prievidza (PDF PDF, 20 KB)
Plán opráv  ciest II. a III. triedy na rok 2009 - Trenčín  (PDF PDF, 21 KB)
Plán opráv  ciest II. a III. triedy na rok 2009 - Považská Bystrica  (PDF PDF, 20 KB)

Uznesením č. 635/2008 bol schválený Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 -2010, ktorý obsahuje Plán rekonštrukcií ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009 vo výške 385 000 tis. Sk (12 779 658,77)

Plán rekonštrukcií ciest II. a III. triedy TSK 2009 - Prievidza (PDF PDF, 26 KB)
Plán rekonštrukcií ciest II. a III. triedy TSK 2009 - Trenčín (PDF PDF, 23 KB)
Plán rekonštrukcií ciest II. a III. triedy TSK 2009 - Považská Bystrica (PDF PDF, 24 KB)