Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2010

Na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, dňa 28. 10. 2009 bol uznesením č. 899/2009 schválený Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010 vo výške 2 323 574,30 Eur ( 70 000 tis. Sk).

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2010 - Trenčín (PDF dokument PDF, 53 KB)
Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2010 - Považská Bystrica (PDF dokument PDF, 51 KB)
Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2010 - Prievidza (PDF dokument PDF, 52 KB)