Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2011

Na VI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, dňa 25. 10. 2010 bol uznesením č. 137/2010 schválený Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011 vo výške 2 350 000 Eur.

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2011 - Trenčín (PDF Dokument PDF, 46 KB)

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2011 - Považská Bystrica (PDF Dokument PDF, 85 KB)

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2011 - Prievidza (PDF Dokument PDF, 85 KB)