Voľná pracovná pozícia - majster cestmajsterstva, dispečer - Trenčín - ukončené

SC TSK hľadá na zástup počas PN majstra cestmajsterstva, dispečera do Trenčína.

Mzdové podmienky: Odmeňovanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Viac informácií na oddelení pre personalistiku, tel. 032/650 9316, irena.regulova@sctsk.sk