Voľná pracovná pozícia - Referent obrany a BOZP, výrobná administratíva

Referent obrany a BOZP, výrobná administratíva

na zastupovanie počas práceneschopnosti

na stredisku Trenčín

Náplň práce:

- Administratíva v oblasti civilnej obrany a hospodárskej mobilizácie

- Komunikácia a spolupráca s externým bezpečnostným technikom, agenda BOZP

- Administratíva cestmajsterstva

Viac informácií na oddelení pre personalistiku, tel. 032/650 9316, irena.regulova@sctsk.sk