Voľná pracovná pozícia - správca majetku Trenčín

SC TSK hľadá správcu majetku na stredisko Trenčín.

Náplň práce:

1. správa majetku pozemných komunikácií v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava
2. preberá opravy a rekonštrukcie ciest od zhotoviteľov
3. vedie evidenciu ciest, rekonštrukcií ciest, prehliadok a opráv ciest
4. vyjadruje sa k žiadostiam o uzávierky ciest, obchádzky, zvláštne užívanie, nadrozmerným nákladom, posudzuje a pripomienkuje dokumentácie stavieb iných investorov
5. zabezpečuje podklady pre správu dlhodobého investičného majetku, inventúry, dáva návrhy na vyradenie

6. eviduje a schvaľuje energie, odpady, emisie, dane z nehnuteľností, revízie budov a komínov, servis kotolní a alarmu

Mzdové podmienky: Odmeňovanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Viac informácií na oddelení pre personalistiku, tel. 032/650 9316, irena.regulova@sctsk.sk.