Voľné pracovné pozície - pracovník mostnej čaty, vodič, cestný robotník

SC TSK hľadá pracovníkov do mostnej čaty, vodičov nákladných vozidiel, cestných robotníkov na cestmajsterstvá Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica.

Náplň práce:

- bežná údržba mostov, základné murárske práce,

- vedenie a bežná údržba cestných nákladných a špeciálnych motorových vozidiel,

- vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest: oprava výtlkov, ručné kosenie, výrub krovia, hĺbenie priekop, náter zvodidiel, čistenie komunikácií.

Mzdové podmienky: Odmeňovanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Viac informácií na oddelení pre personalistiku, tel. 032/650 9316, irena.regulova@sctsk.sk