Služby

Ponuka služieb a prác vyplývajúcich z rozsahu voľnej živnosti:

  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Betonárske práce
  • Asfaltérske práce
  • Natieračské práce
  • Osadzovanie zvislého dopravného značenia
  • Zemné, výkopové a demolačné práce
  • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
  • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním služieb nad rámec základných služieb
  • Sprostredkovanie dopravy