Dopravné obmedzenia

V tejto časti portálu môžete nájsť informácie o dopravných obmedzeniach ako sú obchádzky alebo uzávierky.

17.10.2022
14.10.2022 - 10.11.2022

Čiastočná uzávierka cesty III/1871 v km 1,040 – 1,170 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín.

18.10.2022
14.10.2022 - 15.11.2022

Predĺženie termínu čiastočnej uzávierky cesty I/9 v km cca 114,940 - 115,640 v k. ú. Veľké Bierovce

20.2.2021
15.4.2021, 07:00 - 30.10.2021, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby

26.3.2021
26.3.2021, 15:00 - 30.4.2021, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ul. Slnečná z dôvodu realizácie stavby „Kľúčové – IBV Pod horou“.

20.2.2021
15.3.2021, 07:00 - 30.10.2021, 17:00

Čiastočná uzávierka miestnych komunikácií, ulice: Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9. mája, Duklianska, Osloboditeľov mesta Nemšová, mestská časť Nemšová z dôvodu realizácie stavby

20.2.2021
9.3.2021, 07:00 - 9.3.2021, 17:00

Dôvodom obmedzenia je stavba: 11101 - Nováky - Otcova roľa, Slaminy – Rekonštrukcia VNV 292/uv/15-292/uv/17.

8.12.2020
1.12.2020 - 30.11.2021

Úplná uzávierka cesty II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava z dôvodu havarijného stavu mosta cez Vážsky kanál (most ev. č. 574-003) v meste Ilava.

23.9.2020
28.11.2020 - 29.11.2020

Realizácia stavby „Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien“.

12.10.2020
12.10.2020 - 15.11.2020

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“.

22.9.2020
22.9.2020 - 6.10.2020

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 142,830 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skalská Nová Ves z dôvodu realizácie prác na výstavbe vodovodnej prípojky pre rodinný dom s.č. 49.